Н А К А З

Простворення Банкуінтелектуальних

досягнень дітей м. Ірпеня

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
27 серпня 2013 року №1236 «Про затвердження Положення про Банк інтелектуальних досягнень дітей та Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей», листа Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів від 18.10.2013 року № 01-13/784, з метою державної підтримки та стимулювання до творчої праці інтелектуально обдарованої учнівської молоді, її самореалізації в сучасному суспільстві,

наказую:

1. Науково-методичному центру (Мошковська І.І.):

1.1. Створити Банк інтелектуальних досягнень обдарованих дітей міста відповідно до рекомендацій Положення за вказаними у додатках до наказу формами.

1.2. Подати до 01.05.2014 року узагальнену інформацію до центру роботи з обдарованими дітьми КОІПОПК.

2. Керівникам ЗНЗ міста:

2.1. Створити до 16.04.2014 року Банк інтелектуальних досягнень обдарованих дітей у ЗНЗ та ПНЗ міста відповідно до рекомендацій Положення за вказаними у додатках до наказу формами.

2.2. Подати до 21.04.2014 року відомості про індивідуальні інтелектуальні досягнення дітей за 2012/2013 та 2013/2014 навчальні роки до НМЦ в електронному та паперовому вигляді.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора НМЦ Н.О.Шкарпітко.

Начальник управління Я.О. Маляренко

Додаток 1
до Положення про Банк
інтелектуальних досягнень дітей

ПЕРЕЛІК
інтелектуальних досягнень дітей, відомості про яких вносяться до Банку інтелектуальних досягнень дітей

№ з/п Види інтелектуальної діяльності Етапи заходів Інтелектуальні досягнення
1 Патентування винаходу державний, міжнародний зареєстрований патент
2 Участь у міжнародній учнівській олімпіаді з навчального предмета міжнародний перемога
3 Участь у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з навчального предмета ІІ, ІІІ, ІУ етап участь, перемога
4 Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів - членів Малої академії наук України І, ІІ, ІІІ етап участь, перемога
5 Участь у Всеукраїнських учнівських турнірах та конкурсах І, ІІ, ІІІ етап участь, перемога
6 Участь у Міжнародних учнівських турнірах та конкурсах ІІ, ІІІ етап участь, перемога

Продовження додатка

Додаток 2
до Положення про Банк
інтелектуальних досягнень дітей

КАРТКА
обліку відомостей про інтелектуальні досягнення дитини

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________

Навчальний заклад (найменування, місцезнаходження, телефон) ______________________

Клас навчання ________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________

Місце постійного проживання___________________________________________________

Телефон (за згодою)____________________________________________________________

Відомості про інтелектуальні досягнення дитини

№ з/п Рік Назва інтелектуальних заходів, винаходів Рівень (всеукраїнський, міжнародний) Результати Нагорода (диплом, медаль, свідоцтво)
_________________________ (найменування посади керівника органу управління освітою) __________ (підпис) ______________ (прізвище, ініціали)
________________________ (дата заповнення)

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
27.08.2013 № 1236

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2013 р. за № 1595/24127

ПОЛОЖЕННЯ
про Банк інтелектуальних досягнень дітей

І. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене з метою організаційно-технічного та інформаційно-методичного забезпечення діяльності з підтримки обдарованих дітей в Україні, визначає порядок формування, ведення та функціонування Банку інтелектуальних досягнень дітей (далі - Банк).

2. Банк є електронною картотекою для обліку, накопичення та збереження інформації про досягнення дітей, які запатентували свої винаходи, та є переможцями Міжнародних і фінальних етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів - членів Малої академії наук України.

3. Основними завданнями функціонування Банку є накопичення, систематизація та збереження інформації про інтелектуальні досягнення дітей з метою аналізу кількісного та якісного складу інтелектуально обдарованих дітей для здійснення періодичного відбору 100 найкращих інтелектуально обдарованих дітей.

ІІ. Відбір кандидатів для внесення до Банку

До Банку вносяться відомості про інтелектуальні досягнення обдарованих дітей з числа учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які запатентували свій винахід, є переможцями Міжнародних і фінальних етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів - членів Малої академії наук України, відповідно до їх особистих результатів в інтелектуальній діяльності згідно з Переліком інтелектуальних досягнень дітей, відомості про які вносяться до Банку, наведених у додатку 1 за напрямами:

  • навчальна діяльність;
  • науково-дослідницька діяльність;
  • науково-технічна діяльність;
  • винахідницька діяльність.

IІІ. Учасники формування Банку

1. Накопичення, систематизація та збереження інформації про інтелектуальні досягнення дітей, яка міститься в Банку, здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (далі - Інститут).

2. Підготовку та подання відповідної інформації для внесення її до Банку на регіональному рівні здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - органи управління освітою).

Керівники органів управління освітою здійснюють контроль за достовірністю, повнотою та своєчасністю подання відомостей про інтелектуальні досягнення дітей для включення їх до Банку.

Продовження додатка

ІV. Порядок формування Банку

1. Загальноосвітні навчальні заклади впродовж навчального року подають відомості про індивідуальні інтелектуальні досягнення дітей до відділів (управлінь) освітою районних (міських), районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.

2. Відділи (управління) освіти районних (міських), районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій подають зведені відомості до органів управління освітою.

Органи управління освітою узагальнюють відомості про індивідуальні досягнення обдарованих дітей та подають інформацію для внесення до Банку до 01 липня поточного року до Інституту в електронному та паперовому вигляді за встановленою формою
(додаток 2).

Особисті дані інтелектуально обдарованих дітей, які заносяться до Банку, обробляються з дотриманням вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних та обмежуються такою інформацією:

  • прізвище, ім’я та по батькові дитини;
  • дата народження (число, місяць та рік);
  • місце постійного проживання;
  • клас навчання;
  • навчальний заклад.

3. Накопичення, зберігання, використання та поширення інформації про інтелектуальні досягнення дітей, що внесена до Банку, здійснюються з додержанням вимог законодавства України про захист персональних даних.

V. Фінансове забезпечення функціонування Банку

Фінансування витрат, пов’язаних зі створенням та функціонуванням Банку, здійснюється за рахунок джерел, не заборонених законодавством України.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти О.В. Єресько


Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!