Приклад заповнення атестаційного листка педагогічного працівника, керівника та заступника навчального закладу

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

І. Загальні дані

Педагогічний працівник, що атестується Гречин Оксана Петрівна

Дата народження 28 березня 1970 року

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації вчитель хімії Ірпінської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ірпінської міської ради Київської області області, 9 років 6 місяців

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 17 років 6 місяців

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) повна вища, спеціаліст, Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя, 1993 рік, біологія та хімія

Науковий ступінь (вчене звання) немає

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) вчитель хімії, свідоцтво № 001446 від 30.04.2010 року, видане Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників

Дата та результати проведення попередньої атестації 3 квітня 2007 року. Відповідає займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Характеристика діяльності педагогічного працівника у між атестаційний період

Гречин О. П. працює вчителем хімії в школі з 2001 року. В між атестаційний період працювала над проблемою «Застосування інтерактивних форм і методів навчання на уроках хімії». Вивчила та користується досвідом роботи ПІБ ., методиста Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, ПІБ., вчителя хімії Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №.

Контрольні зрізи знань учнів проведені у міжатестаційний період показали , що у 2006 році якісний показник знань становив 48%, а у 2010 році – 63%. За п’ять років підготувала 11 переможців ІІ етапу, 2- ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії, у 2008 та 2009 роках підготувала 3 переможці І етапу, 2 – ІІ етапу конкурсу - захисту науково-дослідницьких робот учнів – членів МАН з хімії.______________________________________________________________

Постійно працює над підвищенням свого фахового рівня. З 2007 року є керівником міського методичного об’єднання вчителів хімії, бере активну участь у обласних семінарах, конференціях. На виставку (назва виставки) були представлені роботи: «Використання педагогічних програмних засобів на уроках хімії»(2008), «Програма факультативу «Людина в хімічному просторі»»(2009), які відзначені сертифікатами і дипломами,, «Формування цілісного природничого світогляду учнів на основі між предметних зв’язків» і цифровий ресурс «Аудіовізуальний словник з хімії»(2010). ЇЇ методичні розробки надруковані у журналах «Хімія»(2010), «Педагогічний вісник»(2011).________________________________________________________________________

Ввічлива, скромна, уважна до учнів, колег по роботі, користується повагою колег, учнів та їх батьків.

ІІ. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії при Ірпінській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів Ірпінської міської ради Київської області Гречин О.П. відповідає займаній посаді 

За результатами атестації

присвоїти кваліфікаційну категорію:____________________________________________________

порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: при управлінні освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області про присвоєння Гречин О.П. кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «Старший вчитель».

Результати голосування: кількість голосів: за -7 (сім), проти - 0 (нуль), утримались - 0 (нуль).

Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді): рекомендації не надавати

Голова атестаційної комісії _______________ О.І.Слупіцька

(підпис) (ініціали, прізвище)


Члени атестаційної комісії: _______________ Н.О.Андрухович

_______________ О.І.Бугерук

_______________ Н.П.Дем’янчук

_______________ І.В.Тарнавська

_______________________ Л.К.Дзюменко

_______________ О.П. Гніденко

Дата атестації 22 березня 2012 року

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений ______________________ О.П.Гречин

(підпис працівника, який атестується)

М.П.

ІІІ. Результати атестації атестаційною комісією ІІ (ІІІ) рівня*

Рішення атестаційної комісії при управлінні освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області (присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання)

присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Старший –вчитель».

Результати голосування: кількість голосів: за __________, проти____________, утримались _____________.

Голова атестаційної комісії _______________ Я.О.Маляренко

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени атестаційної комісії: ___________ Т.А.Балашова _________Л.П.Судай

____________ Н.О.Шкарпітко ________К.А.Пастушенко

_____________Г.І.Черкасов _________Н.В.Ярильченко

_____________Т.В.Панасюк __________В.С.Гусевик

_____________Г.С.Заєць

_____________Т.В.Білецька

_____________О.Ф.Можарівська

Дата атестації _____________________________________________

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _______________________

М.П.

(підпис працівника, який атестується)

IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій І та II рівнів

Результати голосування: кількість голосів: за _ ___, проти _____, утримались _______.

Голова атестаційної комісії _____________ ____________________

Члени комісії: ____________ ____________________

____________ ____________________

Дата атестації _______________________

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений ____________________

М.П. (підпис працівника, який атестується)

* Атестаційний лист педагогічного працівника повинен бути на 1 аркуші з одного та іншого боку.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЛИСТА НА КЕРІВНИКА ТА ЗАСТУПНИКА КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

І. Загальні дані

Педагогічний працівник, що атестується Гречин Оксана Петрівна

Дата народження 28 березня 1970 року

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації директор позашкільного закладу Ірпінської міської ради Київської області області, 9 років 6 місяців

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 17 років 6 місяців

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) повна вища, спеціаліст, Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя, 1993 рік, біологія та хімія

Науковий ступінь (вчене звання) немає

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) ______________________

Дата та результати проведення попередньої атестації_______________________

Характеристика діяльності педагогічного працівника у між атестаційний період

Гречин О.П. громадянка України з 1991 року. Розпочала свою педагогічну діяльність в 1996 році на посаді вчителя географії Луговицької середньої школи Поліського району Київської області. З 2000 року працювала вчителем географії і біології в Ірпінській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів художнього профілю № 1 ім А.С.Макаренка, з 2003 року працювала вчителем географії в Ірпінській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 13. З 2008 року була переведена на посаду методиста Центру творчості дітей та юнацтва м. Ірпеня, а з 2011 року до теперішнього часу працює на посаді методиста Бучанського центру позашкільної роботи. Стаж роботи в системі позашкільної освіти становить п’ять років. Досконало володіє сучасними формами та методами організації навчально-виховної, інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи в позашкільному навчальному зак ладі . Здійснює ефективний методичний супровід оновлення змісту позашкільної роботи. Систематично підвищує свій професійний рівень, відзначається високою професійною та загальною культурою.

Гречин О.П. .в період роботи на посаді методиста Бучанського центру позашкільної роботи розробила систему колективних та індивідуальних форм методичної роботи з педагогами закладу. Володіє інноваційними освітніми технологіями, сучасними методичними прийомами та педагогічними засобами організації гурткової роботи. Використовує диференційований та індивідуальний підхід до вихованців. Постійно вдосконалює свій професійний рівень.

Гречин О.П.. у 2012-2013 навчальному році на базі Бучанської ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 пройшла курси «Інтел».

Під час педагогічної діяльності Гречин О.П.скарг від громадян щодо якості її роботи не надходило. Конфліктних ситуацій між нею та її учнями (вихованцями), їх батьками, або особами, що їх замінюють, не виникало.

Ввічлива, скромна, уважна до вихованців, колег по роботі, користується повагою колег, дітей та їх батьків.

ІІ. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії

За результатами атестації

присвоїти кваліфікаційну категорію:____________________________________________________

порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: при управлінні освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області про атестацію Гречин О.П. як такої, що відповідає займаній посаді.

Результати голосування: кількість голосів: за -7 (сім), проти - 0 (нуль), утримались - 0 (нуль).

Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді): рекомендації не надавати

Голова атестаційної комісії _______________ О.І.Слупіцька

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени атестаційної комісії: _______________ Н.О.Андрухович

_______________ О.І.Бугерук

_______________ Н.П.Дем’янчук

_______________ І.В.Тарнавська

_______________________ Л.К.Дзюменко

_______________ О.П. Гніденко

Дата атестації 22 березня 2012 року

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений ______________________ О.П.Гречин

(підпис працівника, який атестується)

М.П.

ІІІ. Результати атестації атестаційною комісією ІІ (ІІІ) рівня*

Рішення атестаційної комісії при управлінні освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Результати голосування: кількість голосів: за __________, проти____________, утримались _____________.

Голова атестаційної комісії _______________ Я.О.Маляренко

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени атестаційної комісії: ___________ Т.А.Балашова _________Л.П.Судай

____________ Н.О.Шкарпітко ________К.А.Пастушенко

_____________Г.І.Черкасов _________Н.В.Ярильченко

_____________Т.В.Панасюк __________В.С.Гусевик

_____________Г.С.Заєць

_____________Т.В.Білецька

_____________О.Ф.Можарівська

Дата атестації _____________________________________________

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _______________________

М.П.

(підпис працівника, який атестується)

IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій І та II рівнів

Результати голосування: кількість голосів: за _ ___, проти _____, утримались _______.

Голова атестаційної комісії _____________ ____________________

Члени комісії: ____________ ____________________

____________ ____________________

Дата атестації _______________________

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений ____________________

М.П. (підпис працівника, який атестується)

* Атестаційний лист педагогічного працівника повинен бути на 1 аркуші з одного та іншого боку.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!