“Затверджено”

Начальник відділу освіти

Ірпінської міської ради

Я.О.Маляренко

“___”__________ 2013 року

П О Л О Ж Е Н Н Я

пришкільного табору “ВЕСЕЛКА”

на базі Ірпінської СЗШ І-ІІІст. з поглибленим вивченням економіки та права №2

Ірпінської міської ради Київської області

1. Загальна частина

1.1. Пришкільний табір є позашкільним оздоровчим закладом, метою діяльності якого є забезпечення оздоровлення та змістовного дозвілля дітей.

1.2. Пришкільний табір у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких він належить, рішеннями Ірпінської міської ради та органів міського виконавчого комітету, Положенням і своїм статутом.

1.3. Пришкільний табір “Веселка” – це заклад на базі Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням економіки та права №2 з денним перебуванням дітей протягом 6 годин (з 9.00 до 15.00).

2. Організаційно-правові засади діяльності

пришкільного табору.

2.1. Пришкільний табір діє на підставі Положення. У Положенні зазначаються: найменування та місцезнаходження закладу, засновник (власник), підпорядкованість, мета і предмет діяльності, склад і компетенція органів управління, характеристика методичної та масової роботи, медичного виховного процесу, права, обов΄язки та відповідальність учасників цих процесів, умови реорганізації та ліквідації закладу.

2.2. Тривалість оздоровчої зміни з 03.06.2013р. – по 20.06. 2013 року.

2.3. На оздоровлення та відпочинок приймаються діти віком від 6 до 11 років.

2.4. Засновником пришкільних таборів є Ірпінський міський виконавчий комітет.

2.5. Засновник пришкільного табору:

- затверджує положення пришкільного табору;

- забезпечує функціонування пришкільного табору, його комплектування технологічним та іншим обладнанням, належну підготовку до проведення відпочинку та оздоровлення дітей;

- делегує повноваження завідувачу відділом освіти призначати та звільняти начальника пришкільного табору.

2.6. Приймання дітей до пришкільного табору здійснюється за заявою батьків чи осіб, що їх заміняють, наявності довідки про стан здоров΄я дитини, профілактичні щеплення та епідеміологічне оточення.

2.7. Відрахування дитини з пришкільного табору здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їх замінюють, за рішенням педагогічної ради за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про стан здоров΄я дитини, що унеможливлює її перебування в пришкільному таборі.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з пришкільного табору.

2.8. Пришкільний табір веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує дітям, які перебувають у ньому:

- захист життя і здоров΄я;

- належні умови для повноцінного оздоровлення та відпочинку, розвитку їхніх творчих здібностей, занять фізичною культурою, природоохоронною та краєзнавчою роботою;

- вільне висловлювання поглядів, думок, переконань.

2.9. Діти, які перебувають у пришкільному таборі, повинні:

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку;

- підвищувати загальний культурний рівень, оволодіти знаннями, уміннями, практичними навичками здорового способу життя;

- дотримуватися морально-етичних норм;

- бережливо ставитися до державної, комунальної та приватної власності;

- брати посильну участь у суспільно корисній праці.

2.10. З урахуванням віку та інтересів дітей у пришкільному таборі створюються групи (загони), наповнюваність яких визначається відповідно до державних санітарних правил і норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності пришкільного табору.

2.11. Пришкільний табір працює за календарним планом роботи, затвердженим керівником закладу.

Виховний процес у пришкільному таборі здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров΄я та з використанням різноманітних організаційних форм роботи.

Виховний процес включає:

- екскурсії;

- спортивні змагання;

- заняття з пропаганди здорового способу життя та профілактики негативних проявів у підлітковому середовищі;

- проведення різноманітних вікторин, конкурсів, ігор тощо.

- перегляд кінофільмів та мультфільмів;

2.13. Пришкільний табір може організовувати роботи своїх гуртків, груп та інших творчих об΄єднань у приміщенні навчального закладу, на базі спортивних споруд та стадіонів чи інших приміщеннях, якщо вони пристосовані для перебування там дітей.

3. Охорона життя та здоров΄я дітей.

3.1. Для надання медичних послуг дітям і працівникам табору пришкільний табір закріплюється за територіальною лікувально-профілактичною установою.

3.2. Працівники пришкільного табору несуть персональну відповідальність за збереження життя та здоров΄я дітей, які відпочивають і оздоровлюються в ньому.

3.3. Під час організованого перевезення дітей, які перебувають на оздоровленні в пришкільному таборі, на значні відстані забезпечується медичний нагляд за ними.

3.4. Споруди, будівлі та інші приміщення пришкільного табору повинні відповідати санітарним нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки.

У кожному приміщенні пришкільного табору розробляється та вивішується на видному місці план евакуації дітей та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.

3.5. Пришкільний табір забезпечує безпечне повноцінне харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних та натуральних норм харчування. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку, повинно бути організовано дієтичне харчування згідно з рекомендаціями лікаря.

3.6. Начальник пришкільного табору здійснює обов΄язковий постійний контроль за якістю харчування дітей, дотриманням санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму, безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за проведенням роботи з формування здорового способу життя.

4. Управління пришкільним табором і кадрове забезпечення.

4.1. Керівництво пришкільним табором здійснює його начальник, який призначається і звільняється з роботи завідувачем відділу освіти.

4.2. Начальник пришкільного табору:

- затверджує календарний план роботи пришкільного табору;

- затверджує режим дня з урахуванням типу табору;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників пришкільного табору;

- організовує інструктаж працівників пришкільного табору з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання невідкладної долікарської допомоги;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя та здоров΄я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

- здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом, забезпечує належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей;

- звітує перед засновником (власником) про результати діяльності закладу;

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що стосуються діяльності пришкільного табору, організовує і контролює їх виконання;

- забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує посадові обов΄язки працівників пришкільного табору;

- відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно пройшли обов΄язковий медичний огляд;

- приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення стосовно працівників пришкільного табору.

4.3. На посади педагогічних та медичних працівників приймаються особи, які мають відповідну освіту.

При прийнятті на роботу кожен працівник повинен подати санітарну книжку, бути ознайомленим з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією.

4.4. При оформленні на роботу працівники пришкільного табору проходять обов΄язковий медичний огляд, інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних правил та надання невідкладної долікарської допомоги.

4.5. Працівники пришкільного табору мають право на внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу.

4.6. Працівники пришкільного табору зобов΄язані:

- дотримуватися вимог статуту пришкільного табору, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов΄язки;

- берегти життя та здоров΄я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виконувати накази й розпорядження начальника пришкільного табору, органів управління, до сфери діяльності яких належить пришкільний табір.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!