Положення про стажування молодих спеціалістів

1. Загальні положення

1.1. Стажування випускників вищих навчальних закладів проводиться в загальноосвітніх школах, в дошкільних закладах терміном 9 місяців, протягом якого молоді спеціалісти виконують посадові обов’язки і отримують заробітну плату згідно штатного розпису. В період стажування молодий спеціаліст користується всіма правами і пільгами, встановленими для працівників даного закладу, виконує обов’язки, покладені на нього трудовим договором і правилами внутрішнього розпорядку, виконує функціональні обов’язки, визначені Статутом загальноосвітнього закладу згідно посади, яку займає, а також відповідними інструкціями та положеннями.

1.2.Основні завдання:

- набуття практичних навичок, необхідних для практичної діяльності;

- вміння застосовувати теоретичні знання, одержані у вищих навчальних закладах, в конкретній практичній роботі;

- набуття і вдосконалення педагогічних навичок виховної роботи з дітьми;

- виявлення ділових якостей молодого спеціаліста з метою найбільш раціонального використання його в системі освіти;

- вивчення передового педагогічного досвіду і подальше освоєння різноманітних методів і сучасних технологічних засобів навчання, що активізують пізнавальну діяльність учнів.

2. Зміст стажування молодого вчителя

2.1. У процесі стажування молодий учитель повинен виявити ступінь володіння знаннями в області педагогіки і психології, свого предмета, методикою викладання шкільного предмета і виховної роботи. За час проходження стажування молодий спеціаліст повинен проявити себе у всіх найважливіших формах роботи вчителя.

2.2. Навчальна робота

Стажист повинен:

- вивчити принципи перспективного і поточного планування навчально-виховного процесу в школі;

- протягом навчального року планувати навчально-виховну роботу зі свого предмета;

- розробляти поурочні плани;

- планувати позакласну роботу у відповідності з планом виховної роботи школи;

- у навчальній роботі на заняттях використовувати різноманітні методи, прийоми, форми, форми і засоби, що активізують пізнавальну діяльність учня;

- брати участь в оформленні кабінетів школи і в організації роботи в них учнів.

2.3. Методична робота:

- стажист входить до складу шкільного і районного методичних об’єднань і бере активну участь в їх роботі;

- вивчає лабораторне обладнання, технічні засоби навчання і наочні посібники школи з наступним їх використанням у навчальній роботі;

- відвідує уроки досвідчених учителів із свого предмету, вивчає педагогічний досвід вчителів школи;

- за час стажування проводить не менше двох відкритих уроків;

- проводить аналіз знань учнів, використовуючи різні форми опитування, оформляє результати у відповідності з планом роботи школи;

- систематично знайомиться з педагогічною та методичною літературою і бере участь у його обговоренні.

2.4. Робота класного керівника

Стажисти може виконувати роботу класного керівника.

Для цього стажист:

- вивчає склад класу та індивідуальні особливості учнів, складає психолого-педагогічну характеристику класу і і подає його своєму керівнику;

- організує дитячий колектив з урахуванням вікових та психологічних особливостей, добивається згуртованості, активності, ініціативи і творчості в учнів;

- проводить класні години, заходи, направлені на розширення кругозору і зміцнення здоров’я учнів (відвідування театрів, музеїв, водного басейну, прогулянки до лісу, походи тощо) ;

- організовує профорієнтаційну роботу серед учнів і бере в ній безпосередню участь;

- працює з батьками учнів.

3. Відповідальність за проведення стажування молодих спеціалістів покладається на директора загальноосвітньої школи.

3.1. Директор створює молодим спеціалістам умови для виконання плану стажування:

- призначає досвідченого учителя-наставника, знайомить з правилами внутріщнього розпорядку;

- затверджує індивідуальний план стажування молодого спеціаліста;

- відвідує окремі уроки і позакласні заходи;

- підводить підсумки стажування на педагогічній раді в квітні кожного року.

3.2. Учитель-наставник розробляє спільно зі стажистом індивідуальний план роботи;

- надає стажисту щоденну допомогу у набутті професійно-педагогічних знань, умінь, навичок;

- складає розгорнуту характеристику молодого спеціаліста.

4. Загальне керівництво стажуванням здійснюється районним (міським) відділом освіти

4.1. Спеціаліст районного відділу освіти проводить інструктивну методичну роботу із стажистами за планом;

контролює керівництво стажистами зі сторони керівника загальноосвітньої школи, бере участь у проведенні стажування.

4.2. Після завершення терміну стажування (травень) молоді спеціалісти подають в районний відділ освіти письмовий звіт, в якому відображає виконання індивідуального плану, участь у методичні й роботі:

- характеристику керівника;

- конспекти відкритих уроків, позакласних заходів.

5. Підведення підсумків

За підсумками стажування спеціалістами районного відділу освіти видається наказ про результати проходження стажування молодими вчителями.

П Л А Н

заходів методичного кабінету ________відділу освіти районної

державної адміністрації щодо організації роботи з молодими спеціалістами

1. Урочистий прийом вчителів, що починають свою педагогічну діяльність, на районній педагогічній конференції та в районному відділі освіти і методичному кабінеті. (Серпень)

2. Семінар з вивчення “Положення про стажування молодих спеціалістів”. Знайомство основними вимогами до учасників конкурсу “Учитель – стажист року”. Знайомство з методистами методичного кабінету, які координують молодих спеціалістів.

Психологічний тренінг “Спілкування з дітьми та колегами”. (Жовтень)

3. Семінар-практикум на базі однієї із шкіл району з проблеми “Інноваційна діяльність в педагогічному колективі” та надання учителями-предметниками методичної допомоги молодим спеціалістам. Відвідування уроків різного типу. Формування педагогічного портфоліо молодого вчителя. (Грудень)

4. Творча зустріч молодих спеціалістів з учителями вищої кваліфікаційної категорії та з переможцями і призерами конкурсу “Учитель – стажист року”. Психологічний тренінг “Посередництво учителя в учнівських конфліктах”. (Березень)

5. Тиждень молодого вчителя в районному методичному кабінеті (квітень):

- відкриті уроки;

- відкриті позакласні заходи;

- творчі звіти молодих спеціалістів.

6. Підведення підсумків стажування, конкурс “Учитель – стажист року” (Травень)

Положення

про конкурс “Учитель – стажист року”

Щорічний районний конкурс “Учитель – стажист року” проводиться за ініціативою районного відділу освіти, за сприяння районного комітету профспілки працівників освіти і науки та призваний сприяти адаптації молодих учителів до педагогічної професії.

Завдання конкурсу:

- виявлення рівня професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів;

- стимулювання педагогічної діяльності молодих спеціалістів.

Учасники конкурсу

В конкурсі беруть участь: учителі, викладачі основ безпеки життєдіяльності, педагоги організатори, вихователі загальноосвітніх закладів, дитячих будинків, що мають педагогічний стаж роботи на більше 3 років та навчальне навантаження не менше 15 годин.

Порядок висунення

Участь у конкурсі є добровільною. Для участі у конкурсі учитель подає в оргкомітет такі документи:

- заявку на участь у конкурсі, в якій повідомляє про себе наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), назву навчального закладу. Який предмет викладає, посаду, стаж роботи;

- розгорнуту характеристику, в якій відображається ступінь професійної підготовки молодого вчителя, активність при виконанні навчально-виробничих завдань, участь у громадському житті колективу, морально-етичні якості;

- методичні розробки уроків, позакласних заходів, наочні посібники, виготовлені своїми руками тощо;

- за бажанням претендента ним можуть бути представлені і інші матеріали методичного характеру: творчі роботи, відгуки, рекомендації тощо.

Організація і проведення конкурсу

Конкурс “Учитель – стажист року ” проводиться щорічно в травні.

Матеріали і заявки на участь у конкурсі подаються в оргкомітет до 20 квітня кожного року.

Конкурс проводиться в два етапи: перший етап – вивчення та оцінювання документів учасників конкурсу з 20.04. до 01.05.; другий етап – заключний.

Діяльність журі

Журі конкурсу на всіх етапах оцінює діяльність претендента за такими показниками і якостями:

- професійні знання психології і педагогіки навчання і виховання;

- ерудиція, широта інтересів;

- винахідливість, бажання і вміння впроваджувати авторський досвід у навчально-виховний процес, створення умов для розвитку ініціативи, інтересу і творчих здібностей учнів;

- організаторські і комунікативні якості;

- відношення колег, учнів, їх батьків (за результатами анкетування, тестування).

Визначення переможців конкурсу

Переможців конкурсу визначають за такими показниками:

- зміст представлених документів;

- зміст і методична грамотність навчально-виховного заходу; успішне виконання творчих завдань.

Переможець і учасники, які зайняли 2 та 3 місце, визначаються за кількістю набраних балів.

Лауреатам конкурсу присвоюється звання “ Учитель – стажист року”, вони нагороджуються дипломами та пам’ятними призами.

Дипломантам конкурсу рішенням районної атестаційної комісії з атестації педагогічних кадрів присвоюється друга кваліфікаційна категорія. Окрім того, для учасників конкурсу встановлюються заохочувальні та спеціальні призи.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!