Затверджую

Директор школи

________________

“___” ________200__р.

Функціональні обов’язки
керівника методичного об’єднання

Керівник шкільного методичного об’єднання (МО) призначається і звільняється від посади директором закладу освіти. Керівник МО повинен мати вищу професійну освіту і педагогічний стаж не менше 5 років.

Керівник МО підпорядковується заступникам директора та директору школи.

У своїй діяльності керівник МО керується Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією і законами України, указами Президента та рішеннями Уряду, органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання і виховання учнів, а також Статутом і локальними правовими актами школи, наказами і розпорядженнями директора.

Керівник МО працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, складеним у відповідності з навчальним навантаженням і даними функціональними обов’язками.

Керівник МО планує роботу на кожен навчальний рік виходячи із завдань і основних напрямів діяльності, визначеними органами управління освітою та директором школи.

Основними напрямами діяльності керівника МО є:

Þ складання плану роботи МО на рік;

Þ поточне планування діяльності МО;

Þ координація діяльності учителів МО щодо виконання планів і навчальних програм;

Þ відстеження якості професійної діяльності учителів МО;

Þ організація підвищення кваліфікації вчителів МО через постійно діючі форми навчання (тематичні консультації, навчальні семінари, практикуми, «круглі столи», творчі звіти тощо).

Þ створення інформаційного банку даних вчителів МО;

Þ проведення предметних олімпіад, конкурсів, інтелектуальних марафонів, організація проектної і дослідницької діяльності учнів та вчителів МО;

Þ вивчення інноваційних процесів в методиці викладання навчальних предметів і вироблення на їх основі рекомендацій для вчителів;

Þ встановлення і розвиток творчих зв’язків і контактів з аналогічними підрозділами інших навчальних закладів, з підрозділами ВНЗ і НДІ, дослідниками в інтересах удосконалення своєї роботи;

Þ аналіз результатів загальноосвітньої діяльності по предметах;

Þ удосконалення навчально-матеріальної бази (лабораторних і спеціальних класів, кабінетів, локального програмного забезпечення);

Þ організація роботи наставників з молодими вчителями.

Керівник МО виконує такі посадові обов’язки:

ü організовує поточне і перспективне планування роботи МО і своєї діяльності (річний і місячний плани роботи, циклограма роботи, розклад консультацій, перспективний та річний плани підвищення кваліфікації та проходження атестації вчителями МО тощо) і після узгодження їх із заступником представляє на затвердження директору закладу освіти;

ü створює і веде банк даних учителів МО за встановленою формою, визначає їх потреби у підвищенні професійної майстерності, подає адреси передового досвіду;

ü відвідує уроки і інші заходи, що проводяться вчителями-предметниками, аналізує їх і доводить результати до відома вчителів МО;

ü відстежує своєчасну підготовку і проведення шкільного туру предметних олімпіад, конкурсів, інтелектуальних марафонів учителями МО, узагальнює та аналізує результати і подає їх заступнику директора;

ü узагальнює інформаційно-аналітичні матеріали з питань діяльності МО і 2 рази на рік (грудень, травень) готує узагальнений аналітичний матеріал і подає його заступникам директора;

ü забезпечує методичну допомогу вчителям МО в освоєнні інформаційних програм і технологій, оволодіння методикою підготовки і проведення загальношкільних заходів (олімпіади, конкурси тощо), організує просвітницьку роботу для вчителів МО, консультує їх з питань організації навчально-методичної роботи;

ü забезпечує своєчасність підвищення професійної майстерності і кваліфікації вчителів МО, організує проведення навчальних занять для молодих спеціалістів та прибувших учителів;

ü організує методичну допомогу вчителям з різними групами учнів;

ü організує методичну допомогу вчителям в розв’язанні проблем наступності (початкова школа-школа ІІ ступеня – школа ІІІ ступеня - ВНЗ);

ü організує методичну допомогу вчителям МО з проблеми індивідуального, дистанційного навчання і екстернату;

ü бере участь у нарадах і планерках у заступників директора і інформує про підсумки діяльності вчителів МО;

ü керує роботою вчителів МО з розвитку і удосконалення навчально-лабораторної бази;

ü надає допомогу заступникам директора щодо підбору матеріалу і пропаганді професійного досвіду вчителів МО.

Керівник МО має право в межах своєї компетенції:

· вносить пропозиції щодо удосконалення професійної діяльності вчителів і керівників МО;

· доводить і давати обов’язкові для виконання вказівки вчителям МО;

· відвідувати будь-які заходи, що проводять вчителі, для надання методичної допомоги і здійснення систематичного контролю якості їх проведення;

· представляти вчителів МО за успіхи в роботі, активну участь у інноваційній і науково-методичній діяльності до нагородження і заохочення директору школи;

· одержувати від адміністрації закладу інформації нормативно-правового і організаційно-методичного характеру з питань освітньої діяльності;

· обмінюватися питаннями, що входять у свою компетенцію, з адміністрацією і педагогічними працівниками інших навчальних закладів;

· звертатися за консультаціями з проблем освітньої діяльності до методистів Р(М)МК, до підрозділів вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів, до дослідників в інтересах удосконалення своєї роботи;

· підвищувати професійну кваліфікацію зручним для себе способом.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!