ПАСПОРТ ТВОРЧОЇ ГРУПИ

1. Назва районного методичного об’єднання, при якому створена творча група:____________________________________________

2. З якого часу працює творча група?_________________________

3. Керівник творчої групи (прізвище, ім’я, по батькові, посада)_________________________________________________

4. кількість членів творчої групи_____________________________

5. Проблема, над якою працює творча група___________________

_________________________________________________________

6. Які методичні розробки підготовлені творчою групою за останні 2 роки. Які з них упроваджені в практику роботи:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Інші заходи, підготовлені і проведені групою:________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник

Дата заповнення паспорта

План
роботи творчої групи вчителів математики з проблеми
“Лекційно-практична система навчання математики”

Керівник …….…вчитель математики ….…І-ІІІ ступенів, учитель-методист

Вступ

Характерною особливістю сучасної школи є бажання та спроби багатьох вчителів перебудувати навчальний процес так, щоб активізувати пізнавальну діяльність учнів, зацікавити їх, залучити їх до самостійного здобування знань, вивчення матеріалу протягом уроку. Такій навчальній діяльності відповідає лекційно-практична система навчання математики. В районі в цьому напрямі значних успіхів досягли вчителі математики _________ та ін. Ці вчителі з метою підвищення відповідальності учнів за результат своєї праці, для розвитку самостійності в оволодінні знаннями, позбавлення стереотипності в навчанні і вихованні, вдосконалюють форми самостійної роботи учнів та систему обліку знань.

Завданням творчої групи є вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду з даної проблеми, колективна розробка окремих питань методики відповідно до умов своєї школи, створення власного досвіду з проблеми та поширення його серед колег.

Склад творчої групи

1._______________-учитель математики ____________ЗОШ, учитель-методист

2._______________-учитель математики _____________ЗОШ, старший учитель

і т.д.

План роботи творчої групи вчителів математики з проблеми “Лекційно-практична система навчання математики”

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відпові- дальний
Підготовчий етап
1. Підібрати літературу з проблеми ”Л-ПСН” Вересень 200_р. Керівн. ТГ Члени ТГ
2. Вивчити літературу з проблеми, сформувати основні ідеї Жовтень-листопад Члени ТГ
3. Засвоїти існуючий досвід з даної проблеми Жовтень-лютий Члени ТГ
Основний етап
1. Поповнити теоретичний банк даних з даної проблеми листопад Члени ТГ
2. Провести творчі зустрічі з учителями, носіями даного досвіду, для обміну досвідом (___) Листопад-лютий Керівн. ТГ Члени ТГ
3. На підставі вивченої літератури і творчих зустрічей з учителями розробити моделі, схеми щодо впровадження досягнень науки і ППД у власну практику роботи. Грудень-лютий Члени ТГ
4. Апробувати розроблені моделі, прийоми, методи навчання за даною проблемою у власній практиці роботи До квітня Члени ТГ
5. Узагальнити власний досвід з проблеми Травень Члени ТГ
6. Розробити рекомендації та поради щодо впровадження в практику роботи інших вчителів методів і прийомів лекційно-практичної системи навчання математики Травень-червень Члени ТГ
7. Узагальнити досвід роботи членів ТГ червень Керівн. ТГ
8. Організувати пропаганду даних рекомендацій серед учителів району і надати допомогу у створенні досвіду в школах з даної проблеми:
а) ознайомити вчителів району з рекомендаціями по впровадженню даної проблеми на засіданні РМО вч. математики Серпень 2004 р. Керівн. ТГ
б) організувати консультації з даної проблеми для вчителів району членами ТГ по методичних центрах з математики Вересень-листопад Члени ТГ
в) провести семінари-практикуми з даної проблеми у членів ТГ з метою поширення досвіду роботи Листопад-березень 2005 Члени ТГ
Підсумковий етап
1. Вивчити і узагальнити стан роботи з впровадження рекомендацій ТГ в масову практику роботи вчителів математики району Березень-квітень Керівн. ТГ Члени ТГ
2. Аналіз результатів впровадження рекомендацій у практику роботи вчителів квітень Керівн. ТГ
3. Провести творчі звіти вчителів ,членів ТГ, з даної проблеми січень Члени ТГ
4. Провести захист досвіду роботи ТГ на засіданні ради РМК лютий Керівн. ТГ
5. Розглянути стан впровадження лекційно-практичної системи навчання вчителями математики на секційному засіданні РМО Серпень 2005 Керівн. ТГ
6. Підготувати до друку рекомендації:
а) методика проведення уроків-лекцій; лютий Члени ТГ
б) методика проведення уроків-консультацій; березень Члени ТГ
в) методика проведення уроків-практикумів розв’язування задач; Квітень Члени ТГ
г) методика проведення уроків-заліків. травень Члени ТГ
7. Видрукувати збірник з досвіду роботи ТГ червень Керівн.ТГ

Тематика засідань районної творчої групи на 200_- 200_ н.р.

(1-й рік роботи)

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відпові дальний
Засідання 1
1. Деякі аспекти активізації навчально-виховного процесу в процесі навчання математики. __.08.2004 Керівн.ТГ
2. Затвердження плану роботи ТГ на 200_-200_ н.р.
Результати засідання: Каталог літератури для опрацювання.
Засідання 2
1. Особливості лекційно-практичної системи навчання математики: __.11.2004 Керівн.ТГ
- обговорення теоретичних положень з даної проблеми;
- формування основних позицій моделей, схем роботи за даною проблемою.
2. Зустріч з учителями, що мають досвід з даної проблеми
Результати засідання: поповнення теоретичного банку даних з даної проблеми
Засідання 3
1. Презентація та захист моделей, схем, розроблених членами ТГ, за даною проблемою __.02.2005 Керівн.ТГ
2. Обмін досвідом впровадження напрацьованих моделей за даною проблемою.
3. Відвідування відкритих уроків та обговорення їх матеріалів.
Результати засідання: добірка моделей та схем впровадження лекційно-практичної системи навчання.
Засідання 4.
1. Узагальнення досвіду роботи членів творчої групи з проблеми. __05.2005 Керівн.ТГ
2. Відвідування відкритих уроків та обговорення їх матеріалів. ЧлениТГ
3. Затвердження рекомендацій щодо впровадження в практику роботи методів і прийомів з проблеми
Результати засідання: підготовка рекомендацій до обговорення на засіданні РМО (серпень)
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!