Орієнтовний алгоритм роботи з молодими спеціалістами у закладах освіти протягом навчального року
Організаційні питання Планування і організація роботи з предмета Планування і організація виховної роботи Робота зі шкільною документацією Самоосвітня робота Контроль за діяльністю молодих спеціалістів
Вересень
Знайомство зі школою, її тра-диціями, прави-лами внутріш- нього розпоря-ку. Співбесіда ( Заступник ди-ектора з НВР, керівник МО) Вивчення навчальних прог-рам, пояснювальних записок, методичних рекомендацій щодо викладання предмета, навчально-методич­ного за -безпечення, держав­них стан-дартів. Складання календар-но-тематичних планів. Співбесіда (Наставники) Планування виховної роботи на рік. Співбесіда. (Заступник директора з ВР) Практичне заняття “Як вести класний журнал, журнал гурткової роботи, запис консультацій тощо” (Заступник директора з НВР) Вибір теми самоосвіти. (Керівники МО, наставники)
Жовтень
Затвердження плану стажування та наставництва (Заступник директора з НВР) Практичне заняття “Плану-вання дидактичної мети уроку. Вимоги до сучасного уроку та його аналіз ”. Спільна робота наставників з молодими спеціалістами. Випереджаюче вивчення важких тем. Методика проведення батьківських зборів. Відвідування батьківських зборів у наставника. Їх аналіз. (Заступник директора з ВР, наставники) Практичне заняття “Як працювати з зошитами, щоденниками учнів. Виконання єдиних вимог до ведення зошитів і щоденників”. (Керівники МО, наставники) Охоплення молодих спеціалістів роботою в школі молодого вчителя, МО чи теоретичних семінарів (Керівники МО, наставники) Перевірка оформлення класних журналів ( Заступник директора з НВР)
Листопад
Форми і методи роботи на уроці. Система тематичного оцінювання навчальних досяг-нень учнів. Спільна робота з наставниками. Відвідування уроків наставників. Робота над важкими темами. Методика проведення класних годин, позаклас-них заходів. Відвідування класних годин. (Заступник директора з ВР, наставники) Співбесіда за результатами перевірки шкільної документації. ( Заступник директора з НВР) Опрацювання психологічної літератури з проблеми самоосвіти. Перевірка виконання державної програми ( Заступник директора з НВР, керівники МО)
Грудень
Відвідування уроків стажиста. Самоаналіз уроків. Організація індивідуальної роботи з учнями. ( Заступник директора з НВР, керівники МО) Методика проведення позакласних заходів, свят (Заступник директора з ВР) Критерії оцінювання на­вчальних досягнень учнів. Тематична атестація. Як вести протоколи бать-ківських зборів. ( Заступник директора з НВР та ВР) Опрацювання психо-логічної літератури з проблеми самоосвіти. Перевірка поурочного планування. Виконання програми за І семестр (Заступник директора з НВР, наставники)
Січень
Планування уроків різних типів. Аналіз контрольних робіт. Система їх перевірки та робота над помилками. ( Заступник директора з НВР, керівники МО, наставники) Психолого-педагогічний підхід до учнів, попередження педагогічної запущеності школярів Складання характеристики на учня (Заступник директора з ВР) Звіт молодого спеціаліста про роботу із самоосвіти ( ШМО, керівники МО, наставники) Перевірка стану ведення зошитів, щоденників ( Заступник директора з НВР)
Лютий
Методи активізації пізна-вальної діяльності учнів. ( Заступник директора з НВР, керівники МО, наставники) Впровадження результатів самоосвітньої діяльності в практику своєї роботи
Березень
Інноваційні процеси в навчанні. Нові освітні технології ( Заступник директора з НВР, керівники МО, наставники) Відвідування класної годин у стажиста. Його аналіз. (Заступник директора з ВР, наставники) Як вести особові справи учнів (практичне заняття) (Заступник директора з НВР, наставники) Впровадження результатів самоосвітньої діяльності в практику своєї роботи Виконання державних програм ( Заступник директора з НВР, керівники МО, наставники)
Квітень
Планування уроків з елемен-тами інноваційних техноло-гій. Відвідування уроків. Самоаналіз уроків. Робота щодо організації повторення матеріалу. ( Заступник директора з НВР, керівники МО, наставники) Співбесіда за підсумками року. Оформлення всієї документації (Заступник директора з НВР, наставники) Впровадження результатів самоосвітньої діяльності в практику роботи молодих спеціалістів. (Адміністрація, МО, методична рада)
Травень
Підсумки роботи за рік. Характеристика стажиста. Методика організації і проведення державної підсумкової атестації. Роль активних засобів і методів навчання у розвитку учнів. Створення навчально-методичної бази на наступний навчальний рік. Підсумки виховної роботи за рік. Підсумки роботи молодого спеціаліста з документами. (Директор, заступники) Підсумки самоосвітньої роботи молодого спеціаліста за рік. (МО. Методична рада) Співбесіда за наслідками роботи за рік (успішність, якість навчання та виховання, ведення документації). Виконання програми за рік та її аналіз.
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!