Анкета для молодого вчителя № 1

1. Уроки кого зі своїх колег Ви відвідали?

2. Що Вам особливо сподобалося на цих уроках?

3. Скільки уроків відвідали у Вас наставники?

4. Яку допомогу Ви дістали від наставників?

5. Хто, крім наставників, допомагав Вам у підготовці до уроків?

6. Яку методичну літературу Ви використовуєте при підготовці до уроків?

7. Які Ви відчуваєте труднощі в ході проведення уроків? Яку, на Вашу думку, допомогу слід надати з метою покращення якості роботи?

8. Яких труднощів Ви зазнаєте при використанні наявної навчально-ма­теріальної бази? Що, на Ваш погляд, потрібно зробити для її вдоско­налення?

9. Чи задовольняє Вас розклад уроків, позакласних заходів?

10. Що можна зробити для поліпшення роботи шкільних методичних об'єднань? Чи допомагають вони Вам у роботі?

11 .Які загальношкільні заходи (педради, методоб'єднання, засідання психолого-педагогічного семінару, ділові, рольові ігри, школа молодого вчителя тощо) найбільше Вам запам'яталися? Чому?

12. Чи задовольняє Вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка склалася в школі?

13. Що, на Ваш погляд, слід зробити для збільшення часу на самоосвіту?

14. Що нового Ви дізналися за минулий навчальний рік під час відвіду­вання відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, зокрема свого на­ставника?

15. Які методичні прийоми, на Вашу думку, Ви вдосконалили впродовж року?

16. Яку методичну допомогу Ви бажали б дістати від шкільної адміністра­ції, наставників?

17. Що необхідно зробити для полегшення індивідуальної роботи з учнями?

18. Які загальноосвітні заходи для учнів вам найбільше сподобалися і бу­ли, на Вашу думку, найефективнішими? Чому?

Після другого-третього років роботи молодим учителям можна запро­понувати ще одну анкету.

Анкета для молодого вчителя № 2

1. Чому Ви обрали професію вчителя (підкресліть, допишіть)?

• подобається робота з дітьми;

• підходить режим і характер роботи вчителя;

• вирішальний вплив мала любов до даної спеціальності;

• під впливом бажання здобути вищу освіту;

• під впливом інших чинників (яких?).

2. Чи хотіли б Ви перейти на іншу, непедагогічну роботу (підкреслити)?

• так; •ні;

• не знаю.

3. Чи подобається Вам робота в школі (підкреслити)?

• так;

• байдуже;

• ні.

4.Що подобається Вам найбільше (підкреслити)?

. проведення уроків;

• позакласна робота з предмета;

• позакласна виховна робота;

• робота з батьками;

• методична робота;

§ робота із самоосвіти;

• громадська діяльність.

5. Чи обрали б Ви, якби можна було б повернути час, ще раз для вступу педагогічний вуз (підкреслити)?

• так;

• не знаю;

• ні.

6. Що викликає у Вас найбільше труднощів у роботі (підкреслити)?

• підготовка до уроків;

• організація навчального процесу;

• спілкування з учнями, батьками, колегами, адміністрацією;

• підготовка до виховної роботи;

• проведення виховних заходів;

• організація свого часу й праці (питання НОП)

§ ведення шкільної документації;

• аналіз своєї діяльності; внесення відповідних корективів;

• інше (що саме?).

7. Як Ви оцінюєте свою підготовку до педагогічної праці (підкреслити)?

§ фахову: цілком задоволений, задоволений, незадоволений;

• з методики викладання: цілком задоволений, задоволений, незадоволений;

§ з організації спілкування: цілком задоволений, задоволений, незадо­волений;

• з виховної роботи: цілком задоволений, задоволений, незадоволений;

• із самоосвіти: цілком задоволений, задоволений, незадоволений;

• з уміння організувати свою працю: цілком задоволений, задоволе­ний, незадоволений;

• з інших боків (яких?).

8. Як Ви ставитеся до обраної професії (підкреслити)?

• задоволений цілком;

• більш не подобається, ніж подобається;

• байдуже;

• більш подобається, ніж не подобається;

• зовсім не подобається;

• не можу визначити.

9. Чи відчуваєте Ви потребу в контакті з викладачами інституту (підкрес­лити, дописати)?

§ так (з яких питань?);

• не впевнений;

• ні.

10. Як було організовано ваше стажування (підкреслити)?

• добре;

• задовільно;

• незадовільно.

11. У чому полягало це стажування (підкреслити, дописати)?

• був інтенсивний план стажування;

• був виділений вчитель-наставник;

• була добре організована робота з наставником;

• цією роботою цікавилася адміністрація;

• інше (що саме?).

Зауважимо, що на запитання анкет учителі відповідають лише за влас­ним бажанням. Ретельне аналізування анкет адміністрацією школи дає ба­гатий матеріал для подальшого поліпшення роботи з молодими вчителями.

Анкети молодому вчителю
Анкета 3.

1. З якими труднощами ви зіткнулися в школі? Перелічіть їх.

2. Яке ви їх долаєте?

3. Що вам допомагає в роботі? Як?

Анкета 4.

1. Я іду на урок, щоб…

Анкета 5.

1. Що в діяльності для вас є найбільш складним?

2. Виховання яких рис особистості школяра вами досягається найбільш складно?

3. Чим ви пояснюєте труднощі у своїй діяльності?

Анкета 6.

1. Яким повинен бути сучасний учитель?

2. Як у навчально-виховному процесі розвивати індивідуальні здібності школяра?

3. Чому і як можна навчитися у досвідченого вчителя?

4. Чи були у вашій діяльності труднощі у виховній роботі?

Анкета 7.

1. Які книги з педагогіки, психології, методики ви прочитали за минулий рік?

2. Які у вас були педагогічні відкриття?

3. Уроки з яких предметів , тем пройшли у вас найбільш ефективно, цікаво в цьому навчальному році? В чому була ваша творча удача?

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!