МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Т.Шевченка, 3А, м.Ірпінь, Київська область, 08200

тел 67-000 факс 63-363, http://www.osvita.irpin.com, e-mail: osvita@irpin.com

29.09.2014 № 218-О

Про проведення І та ІІ етапів

Всеукраїнських учнівських олімпіад

у 2014/2015 навчальному році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 918 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році» та відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056, з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2014/2015 навчальному році учнівські олімпіади з української мови і літератури, іноземних (англійської, німецької, французької) мов, історії, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії, інформатики.

2. Керівникам навчальних закладів:

2.1. Забезпечити проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 06-24 жовтня 2014 року. Визначити терміни проведення олімпіад на І (шкільному) етапі самостійно. При складанні графіків змагань дотримуватись вимог пункту 2.1. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності.

2.2. Керівництво шкільними олімпіадами здійснювати шкільним оргкомітетам та журі. Завдання для І етапу олімпіад готують шкільні комісії згідно з наказом директора навчального закладу.

2.3. На ІІ (міський) етап олімпіад необхідно відрядити 1 учня від кожного класу, переможця шкільної олімпіади.

2.4. Забезпечити своєчасне прибуття команд на олімпіади та повернення їх у навчальні заклади.

2.5. Покласти відповідальність за збереження життя і здоров`я дітей у дорозі та під час проведення ІІ (міського) етапу олімпіад (Додаток 1) на педагогічних працівників, які є керівниками і супроводжуючими учнівських команд.

2.6. Підготувати звіти про проведення І етапу і заявки на участь у ІІ етапі олімпіад з базових дисциплін та подати їх до науково-методичного центру управління освіти і науки Ірпінської міської ради до 28.10.2014 року.

3. Науково-методичному центру (директор Шкарпітко Н.О.):

3.1.Здійснити організаційне та науково-методичне проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у терміни, визначені графіком (Додаток 1) за завданнями, розробленими Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів.

3.2. Організувати роботу міського оргкомітету і журі (Додаток 2).

4. Міському оргкомітету і журі:

4.1. Забезпечити чітку організацію та об’єктивне оцінювання учасників ІІ етапу олімпіад.

4.2. Подати звіти про проведення ІІ (міського) етапу та заявки на участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у центр роботи з обдарованими дітьми Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів до 19.12.2014 р.

4.3. Сформувати склад команд на участь у ІІІ (обласному) етапі олімпіад у такій кількості:

- один учень-переможець ІІ етапу олімпіади з даного предмета від кожної паралелі класів, що беруть участь у змаганнях;

- команді-учасниці надається право включення до її складу одного додаткового учасника за кожний диплом І ступеня, отриманий членом цієї команди на ІІІ етапі відповідної олімпіади минулого року, або диплом І, ІІ, ІІІ ступеня, отриманий на ІV етапі відповідної олімпіади минулого року.

Початок міських олімпіад о 9.00.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора науково-методичного центру управління освіти і науки Шкарпітко Н.О.

Начальник управління Я.О.Маляренко

Проект наказу підготувала:

І.І.Мошковська

тел. 63-588

Додаток 1

до наказу управління

освіти і науки

Ірпінської міської ради

від 29 вересня 2014 р. № 218-О

ГРАФІК

проведення ІІ (районного, міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

у 2014/2015 навчальному році

Дата проведення

Дисципліна

Класи, учні яких беруть участь

у ІІ етапі

Місце проведення

Відповідальна особа

1.

01.11.2014

Біологія

8-11

ЗШ № 3

Антонюк Ю.О.

2.

02.11.2014

Фізика

7-11

ЗШ № 17

Лошицька О.Л.

3.

08.11.2014

Українська мова і література

7-11

СЗШ № 1

Пастушенко К.А.

4.

09.11.2014

Іноземні мови:

англійська

8-11

СЗШ № 12

Шкарпітко Н.О.

французька

8-11

СЗШ № 12

німецька

8-11

СЗШ № 12

5.

15.11.2014

Історія

8-11

СЗШ № 2

Мошковська І.І.

6.

16.11.2014

Математика

6-11

СЗШ № 12

Лошицька О.Л.

7.

22.11.2014

Екологія

10-11

НВО «Освіта»

Зубенко О.В.

8.

23.11.2014

Хімія

7-11

ЗШ № 3

Набок О.В.

9.

29.11.2014

Астрономія

10-11

НВО «Освіта»

Гусевик В.С.

10.

30.11.2014

Географія

8-11

ЗШ № 17

Антонюк Ю.О.

11.

06.12.2014

Інформатика

8-11

СЗШ № 2

Загодіренко Л.В.

Додаток 2

до наказу управління освіти і науки

Ірпінської міської ради

від 29 вересня 2014 р. № 218-О

СКЛАД

міського оргкомітету щодо проведення ІІ етапу (міського) Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2013 році

Балашова Т.А. - заступник начальника управління освіти і науки, голова

оргкомітету.

Шкарпітко Н.О. - директор НМЦ, заступник голови оргкомітету.

Члени оргкомітету:

Антонюк Ю.О. – методист НМЦ.

Лошицька О.Л. - методист НМЦ.

Пастушенко К.А. - методист НМЦ.

Зубенко О.В. - методист НМЦ.

Мошковська І.І. - методист НМЦ.

Набок О.В. - методист НМЦ.

Гусевик В.С. – спеціаліст управління освіти і науки.

Загодіренко Л.В. - методист НМЦ.

СКЛАД

журі ІІ етапу (міського) Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін:

1. Українська мова і література: голова журі – Пастушенко К.А.;

члени журі: Рубан С.А., Безбородько Л.П., Бібік Л.П., Краєвська Т.А., Гриневич Т.Г., Міц В.Л, Вінцик Н.А., Галаган О.Д., Павліченко Т.С., Прокопенко Н.Ю., Чернюк М.І., Вірченко К.О., Кошова С.Д, Цибенко Н.І., Гринечко Ж.М., Драбинко Л.М., Носенко Т.В. Городиська Л.Р., Прядко Н.М.

2. Іноземні мови: голова журі – Шкарпітко Н.О.;

члени журі: Церковняк Т.І., Арбузіна Л.В., Смерчинська З.І., Ротарь А.В., Меркулова С.С., Сорочинська Л.М., Чобліна В.В., Скуміна Л.О., Попович Ю.В., Матвієнко Н.М., Гусевик Н.В., Вакульчук М.С., Ляшенко В.О., Колеснік О.Л., Чешко Т.І., Сидоренко Л.М., Чопик К.В., Швидка Л.М., Бурлачук Н.П., Чернушенко І.М., Сич О.І., Войналович Н.Ю., Шевченко М.В., Смульська І.М., Заєць О.О., Русан Л.І., Мороз І.В., Пічкур І.Г., Віштак Н.Б., Шиленкова Д.І., Горкун С.В., Самарін І.І., Тодавчич Л.С., Балишова О.Г.

3. Математика: голова журі – Лошицька О.Л.;

члени журі: Леляк Т.Ф., Мариніна І.М., Андрієвський Р.П., Яшник В.А., Підмогильна С.В., Мальчевська О.В., Яковенко В.М., Чугуй Л.І., Піскун О.Б., Туташинська О.А., Захлюпана Н.П., Давиденко Н.М., Пономаренко О.М., Ліхоузова Н.Б., Дмитренко О.В., Кельді О.П., Старостюк М.Ф., Бібко К.Л., Мачулко Л.С., Апшай В.І.

4. Фізика: голова журі – Лошицька О.Л.;

члени журі: Болюта С.О., Зимовська Т.П., Логіна В.А., Аза В.О., Клименко П.О., Чубарєва Н.П., Смик Т.Р., Давиденко Н.М., Пономаренко О.М., Гайчук Л.С., Степова Н.О.

5. Хімія: голова журі – Набок О.В.;

члени журі: Пиріг Г.М., Жиряков В.Г., Слівінська Н.В., Мазай М.М., Рагімова Н.М., Волотовська Н.В., Водолага Л.І., Цибенко А.П., Несміян Т.А., Бондаренко Л.О., Судук О.М., Козакова Т.Г., Овдієнко Є.В.

6. Біологія: голова журі – Антонюк Ю.О.;

члени журі: Гунько Т.В., Гончаренко В.П., Юрченко О.Є., Галицька М.А., Фалько І.В., Ковтун І.А., Стаховська Н.Ю., Бондаренко Л.О., Красноок Н.М., Овдієнко Є.В.

7. Географія: голова журі – Антонюк Ю.О.;

члени журі: Баран В.П., Воробйова О.М., Пукса С.І., Пукса С.В., Черниш І.І., Куриленко В.І., Янковська Т.П., Філіпчук В.І., Кисляк О.В., Дерев`янко Н.В., Писаренко І.А., Турська О.В.

8. Інформатика : голова журі – Загодіренко Л.В.

члени журі: Бондарчук Т.П., Поліщук А.О., Андрієвський Р.П., , Овсієнко Л.М., Степанчук І.О., Нагорна С.В., Кулакевич Н.В., Клименко І.В., Тимощук Л.Ю., Зінченко І.В., Марценюк Т.Ю.

9. Історія: голова журі – Мошковська І.І.;

члени журі: Пальнікова Н.Л., Стоколоса Т.А., Лісовська В.О., Старостенко З.С., Ніколенко-Петрович К.І., Кузьомська Н.П., Дзевульська Т.Я, Скляренко І.І., Опанасенко Л.О., Василів В.Ю., Козак І.Ф., Кузнець О.С., Зоря М.С., Шпиг В.О., Самчук В.В., Шульга А.А., Шульга О.А., Куракіна О.В., Кособуцька Н.А.

10. Екологія: голова журі – Зубенко О.В.;

члени журі: Баран В.П., Гунько Т.В., Мазай М.М., Гончаренко В.П., Юрченко О.Є., Ковтун І.А., Бондаренко Л.О., Олешко Г.М.

11. Астрономія: голова журі – Гусевик В.С.;

члени журі: Болюта С.О., Зимовська Т.П., Аза В.О., Гайчук Л.С., Логіна В.А., Смик Т.Р., Степова Н.О.

Начальник управління Я.О.Маляренко

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!